Gwasanaethau Domestig

Mae allgymorth yn darparu ystod eang o wasanaethau i bob unigolyn sy'n aros yn eu cartref eu hunain yn eu cymuned ac wrth gynnig cefnogaeth mewn amrywiaeth o feysydd. Mae'r ffocws ar helpu a chefnogi pobl i ddilyn y ffordd o fyw a'r arferion y maent yn eu dewis ac wedi dod yn gyfarwydd â hwy.

 

Ar hyn o bryd rydym yn cefnogi nifer o bobl sy'n byw'n annibynnol mewn chwe chartref cymunedol gwahanol yn ardaloedd Prestwich, Whitefiled a Bury.

 

Ein Gwasanaethau

Ein Cartrefi Cymunedol

 

Ar hyn o bryd rydym yn cefnogi nifer o bobl sy'n byw'n annibynnol gyda ...

 

  • 1: 1 Cefnogaeth am gynifer o oriau ag sydd eu hangen.

  • Cwsg-ins / Wake-ins.

  • Grwpiau hamdden.

  • Canolfan Ddydd.

  • Teithiau Dydd.

Cysylltwch â Ni

E-bost : info@outreach.co.uk

Ffôn : 0161 740 3456

Gwefan: outreach.co.uk

Rhif Elusen: 1184970

Cael Diweddariad Misol

 

Rhowch eich e-bost yma *

Cysylltwch ni â

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter