top of page
2%20Devonshire%20Place%20M25%203FF_edite

CROESO I

2

LLE DEVONSHIRE

Am y Cartref

2 LLE DEVONSHIRE,

PRESTWICH,

M25 3FF

Mae'r gwasanaeth byw â chymorth hwn yn cynnwys 4 ystafell wely a swyddfa cysgu i mewn i staff, dros 3 lefel. Mae Ffordd y Brenin yng nghanol pentref Prestwich dafliad carreg i ffwrdd o archfarchnadoedd lleol a chysylltiadau trafnidiaeth.

 

Mae'r eiddo'n cynnwys 1 ystafell ymolchi (cawod dros faddon) a thoiled ar y llawr gwaelod ar wahân, lolfa gymunedol, ystafell fwyta a chegin wedi'i ffitio'n llawn.

Mae 4 defnyddiwr gwasanaeth yn byw yn y tŷ hwn ar hyn o bryd, gyda chefnogaeth o gwmpas y cloc yn cael ei darparu yn y gwasanaeth hwn ac o amgylch anghenion y defnyddiwr sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Ein Cefnogaeth

Ein nod yw darparu'r lefel briodol o gefnogaeth i unigolion fel eu bod yn gallu arwain fel

annibynnol ffordd o fyw â phosibl, trwy ein tîm ymroddedig o 5 aelod o staff cymorth sy'n darparu:

 

  • Mae angen i bob agwedd ar ofal personol, wrth hyrwyddo urddas a pharch.

  • Cefnogaeth ynghylch cyllidebu a rheoli eu cyllid personol.

  • Cefnogaeth ynghylch ennill cyflogaeth a / neu wirfoddoli a / neu gofrestru ar gyrsiau coleg.

  • Cefnogaeth gydag apwyntiadau siopa ac iechyd a lles.

  • Gweinyddu meddyginiaeth a hyrwyddo hunan-feddyginiaeth lle bo hynny'n bosibl.

  • Pob agwedd ar sgiliau byw bob dydd, ac ymarfer corff priodol.

Birthday Gavin Mathew.jpg

Ein Gweithwyr Cymorth

DSC09561.JPG

Mae'r holl staff yn cwrdd â'r gofynion mewn perthynas â'r Safonau Sylfaenol mewn perthynas â CQC (Gofal

Comisiwn Ansawdd) trwy dderbyn hyfforddiant priodol.

Fel sefydliad rydym yn ffynnu wrth hyrwyddo Cydraddoldeb, Amrywiaeth, Cynhwysiant, Urddas a Pharch

trwy gydol y gefnogaeth a ddarparwn

cqc.png

Graddfa gyffredinol CQC

Da

15fed Mawrth 2019

Cartrefi Cymunedol Eraill

bottom of page