top of page

504

HEN HEOL BURY

CROESO I

Am y cartref

 

504 Bury Old Road,

Prestwich

M25 3DF

 

Mae 504 Bury Old Road yn dŷ pâr gyda man byw cymunedol, ystafell fwyta, cegin ac ystafell ymolchi a rennir. Tra tu allan mae ystafell wydr ynghlwm, ac ardd fach, gyda bwrdd a chadeiriau, lle mae'r barbeciw pleserus yn cael ei gynnal pan fydd y tywydd yn caniatáu.

 

Yn 504 mae 2 ystafell ar gyfer deiliadaeth sengl; mae'r ddau yn amgylcheddau dim ysmygu (mae hyn hefyd yn cynnwys anweddu).

Cefnogaeth a ddarparwn

Mae'r eiddo hwn yn llety byw â chymorth gyda chefnogaeth 24 awr felly mae staff yno bob amser, a lle bydd staff cymorth yn darparu cefnogaeth 1-1 o amgylch oriau a ariennir gan unigolion mewn perthynas â a / neu mewn perthynas â phob agwedd ar fywyd beunyddiol gan gynnwys:

 

  • Pob agwedd ar ofal personol

  • Siopa

  • Cyllidebu

  • Apwyntiadau Iechyd

  • Gweithgareddau Cymdeithasol

  • Cefnogaeth gyda darllen ac ateb llythyrau Llenwi ffurflenni

  • Darparu Awgrymiadau ynghylch gofal personol a sgiliau byw bob dydd

  • Gweinyddu meddyginiaeth.

  • Mae gan yr eiddo hwn le i berson sy'n cysgu.

3 (1).jpg

O amgylch y byd yn ystod y broses gloi

 

Wrth i Covid ddod â chloi i'r wlad, penderfynodd ein tŷ beidio â gadael i hyn leddfu ein hysbryd a chadw'r ysbrydion i hedfan. Penderfynodd dwy fenyw hyfryd ynghyd â'r staff, y byddent yn teithio o amgylch y byd bob dydd am de, er eu bod bron yn !!

Felly, bob nos Iau ar ôl te, mae'r ddwy ddynes hynny ynghyd â'r staff, yn siarad am ba wlad yr hoffent ymweld â hi yn ystod yr wythnos i ddod. Unwaith y byddant yn penderfynu ar y wlad yr hoffent ymweld â hi, bydd y staff yn dechrau ymchwilio ar unwaith am y wlad o ddewis dros gyfrifiaduron - ei bwydydd dilys, ffrogiau a ffeithiau eraill. Gydag amrywiaeth o opsiynau, maen nhw'n eistedd gyda'i gilydd i benderfynu ar y rysáit yr hoffen nhw ei chael yr wythnos nesaf ynghyd â gwisg. Yna mae'r staff yn cyrraedd y gwaith - edrych ar wisgoedd y wlad a cheisio eu gwneud. Maen nhw'n prynu'r holl gynhwysion i baratoi'r pryd bwyd a ddewiswyd.

Ar ddiwrnod y daith a gynlluniwyd, mae'r merched yn helpu'r staff i dorri llysiau a thasgau eraill. Ar ôl cinio, mae'r merched a'r staff yn addurno'r bwrdd a'i osod ar gyfer te. Gyda'r nos, maen nhw'n gwisgo'u gwisgoedd, yn tynnu lluniau ac yn hoffi'r holl fwyd a baratowyd gan y staff ar eu cyfer ar y diwrnod arbennig hwnnw. Mae'r ddwy fenyw yn mwynhau'r noson o graidd eu calon ac yn edrych ymlaen at y dydd Iau nesaf.

Mae'r digwyddiad nid yn unig yn dod â llawenydd i fywydau'r ddwy fenyw ryfeddol, ond mae hefyd yn rhoi pleser aruthrol i'r staff sy'n rhoi eu hymdrechion gorau i ddod â llawenydd i'w bywydau.

Hyd yn hyn maent wedi ymweld â 22 o wledydd; llawer mwy i fynd…

Ynglŷn â'n Cefnogaeth

Mae ein cefnogaeth yn seiliedig ar anghenion yr unigolion ac mae'n canolbwyntio ar yr unigolyn, wedi'i deilwra i'w hanghenion, eu dymuniadau a'u dymuniadau unigryw.

Mae gwerthoedd person-ganolog ein sefydliad yn cynnwys cydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant cymdeithasol, urddas a pharch, tegwch, grymuso ac empathi.

cqc.png

Graddfa gyffredinol CQC

Da

12 Mai 2019

Cartrefi Cymunedol Eraill

bottom of page