Gwirfoddoli

Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan bwysig a gwerthfawr yng Nghanolfan Gwasanaethau Cymunedol a Phreswyl Allgymorth . Mae'n ffordd wych o gymryd rhan yn y gymuned, datblygu llawer o sgiliau newydd, cwrdd â gwahanol fathau o bobl a datblygu sgiliau newydd i'w hychwanegu at eich CV.

Phoebe 's Volunteer experience
Phoebe's Volunteer Experience

Yn Allgymorth, mae llawer o wirfoddolwyr yn rhoi o'u hamser a'u hymdrech i helpu'r gymuned ac rydym bob amser yn cadw llygad am bobl newydd i ymuno â'n tîm. Rydym yn gwneud rhai newidiadau cyffrous i'n gofod ac yn awr mae'n fwy o amser nag erioed i gymryd rhan. O helpu ein defnyddwyr gwasanaeth yn uniongyrchol i weithio y tu ôl i'r llenni ar ein hail-frandio, cylchlythyr, gwefan neu weithgareddau marchnata, neu hyd yn oed yn ein swyddfa yn cefnogi ein tîm TG neu ddigwyddiadau, mae rhywbeth at ddant pawb! Darllenwch ein llyfryn gwirfoddolwyr i ddarganfod mwy am y gwahanol rolau gwirfoddol. '

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni, ewch trwy'r Broses Ymgeisio yn gyntaf ac yna llenwch y Ffurflen Gais a'u hanfon at ein Rheolwr Rhaglen gwirfoddol, Norman yn norman@outreach.co.uk.

 

Gallwch hefyd roi galwad i ni ar 0161 740 3456 neu gallwch ddod yn uniongyrchol i'r ganolfan i gael mwy o wybodaeth ... Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â chi.

Mae Angen Eich Cefnogaeth Heddiw!

Cysylltwch â Ni

E-bost : info@outreach.co.uk

Ffôn : 0161 740 3456

Gwefan: outreach.co.uk

Rhif Elusen: 1184970

Cael Diweddariad Misol

 

Rhowch eich e-bost yma *

Cysylltwch ni â

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter