Ymunwch â'n Tîm

Am beth rydyn ni'n sefyll?

Rydym wedi bod yn llwyddo i ddarparu ystod o wasanaethau sy'n cefnogi oedolion ag anabledd dysgu a / neu anghenion iechyd meddwl tymor hir, i fyw bywyd annibynnol. Ein nod yw darparu cefnogaeth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i bobl sy'n byw naill ai yn eu cartrefi eu hunain neu yn ein gwasanaethau preswyl.

Pam Gofal Cymdeithasol i Oedolion?

Swyddi Gwag Cyfredol

 
Support Worker

Fixed hour Flexible contract

Prestwich, Bury, Manchester Area

Bank Staff Support Worker

Full-time

Prestwich, Salford, Bury Area

Cysylltwch â Ni

E-bost : info@outreach.co.uk

Ffôn : 0161 740 3456

Gwefan: outreach.co.uk

Rhif Elusen: 1184970

Cael Diweddariad Misol

 

Rhowch eich e-bost yma *

Cysylltwch ni â

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter