top of page
222Team.jpg

Ymunwch â'n Tîm

Am beth rydyn ni'n sefyll?

Rydym wedi bod yn llwyddo i ddarparu ystod o wasanaethau sy'n cefnogi oedolion ag anabledd dysgu a / neu anghenion iechyd meddwl tymor hir, i fyw bywyd annibynnol. Ein nod yw darparu cefnogaeth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i bobl sy'n byw naill ai yn eu cartrefi eu hunain neu yn ein gwasanaethau preswyl.

Pam Gofal Cymdeithasol i Oedolion?

Swyddi Gwag Cyfredol

Current Opennings
Support Worker

Fixed hour Flexible contract

Prestwich, Bury, Manchester Area

Bank Staff Support Worker

Full-time

Prestwich, Salford, Bury Area

Support Worker

Fixed hour Flexible contract

Prestwich, Bury, Manchester Area

Bank Staff Support Worker

Full-time

Prestwich, Salford, Bury Area

bottom of page