Sesiwn Galw Heibio

Mae sesiynau galw heibio yn ffordd wych i oedolion ag anawsterau dysgu a / neu anghenion meddyliol tymor hir fagu eu hyder a rhoi cyfle i bobl gymdeithasu a dod yn fwy egnïol. Maent hefyd yn darparu lleoliad hamddenol ac anffurfiol lle gellir gwneud cyfeillgarwch.

 

Mae allgymorth yn cynnal sesiwn Galw Heibio wythnosol ar dir swyddfa Radcliffe. Mae llwyth o wahanol weithgareddau yn digwydd fel tripiau dydd, celf a chrefft, pobi a mathau cyffredinol eraill o weithgareddau fel dathlu pen-blwydd, gwisgo i fyny Calan Gaeaf ac ati.

 

Fel grŵp dan arweiniad aelodau, mae'r aelodau'n trefnu pa gyrsiau, gweithgareddau a gwibdeithiau yr hoffent eu gwneud, heb lawer o gefnogaeth.

Rhai o'n Gweithgareddau Sesiwn Galw Heibio:

Cysylltwch â Ni

E-bost : info@outreach.co.uk

Ffôn : 0161 740 3456

Gwefan: outreach.co.uk

Rhif Elusen: 1184970

Cael Diweddariad Misol

 

Rhowch eich e-bost yma *

Cysylltwch ni â

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter