Ein Gwasanaethau

Sefydliad dielw yw allgymorth a'i nod yw darparu cefnogaeth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i bobl sy'n byw yn eu cartrefi eu hunain neu yn ein gwasanaethau preswyl. Ein nod yw cefnogi oedolion ag anawsterau dysgu a / neu anghenion iechyd meddwl tymor hir, i fyw bywyd annibynnol.

Mae ein gwasanaethau yn cynnwys :

 

Gofal Preswyl

Cymorth Domestig

Sesiynau Galw Heibio

Grwpiau hamdden

 

2 (2).jpg
 

Dewch i Ni Newid

Dyma rai ffyrdd y gallwch chi gyfrannu:

Yn Bersonol

35-37 Blackburn St, Radcliffe, Manceinion M26 1NR

Ar-lein

Gwneud rhodd y gellir ei didynnu o dreth.

Dros y Ffôn

Mae'n hawdd rhoi all-lein hefyd.

Ffôn: 0161 740 3456

Cysylltwch â Ni

E-bost : info@outreach.co.uk

Ffôn : 0161 740 3456

Gwefan: outreach.co.uk

Rhif Elusen: 1184970

Cael Diweddariad Misol

 

Rhowch eich e-bost yma *

Cysylltwch ni â

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter