top of page
86 Meade Hill Road.png

Croeso i Meade Hill Road

 

HEOL MEADE HILL

PRESTWICH

MANCHESTER

M8 4LP

 

 

Mae Meade Hill Road yn gartref gofal preswyl gyda phum ystafell wely, ac mae dwy ohonynt gydag en-suite ac un ohonynt ar y llawr gwaelod (Lefel y stryd).

Mae hwn yn dŷ kosher drws nesaf i Synagog Meade Hill Road ac o fewn mynediad hawdd i Synagogau eraill, llwybrau bysiau ac ardaloedd siopa. Mae'r eiddo hwn wedi'i staffio 24/7 ac mae ganddo ystafell cysgu i mewn i staff.

Mae lolfa gymunedol, cegin, ystafell fwyta, ystafell ymolchi, ystafell wlyb a gardd gefn fawr.

 

Ein Cefnogaeth
17.jpg

Rydym yn darparu cefnogaeth i oedolion ag anableddau dysgu a / neu faterion iechyd meddwl mewn ffordd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn; annog pob unigolyn i gyflawni ei botensial, ei freuddwydion a'i ddymuniadau a'i ddyheadau i fod mor annibynnol â phosibl.

cqc.png

Graddfa gyffredinol CQC

Da

29ain Mawrth 2019

  • Siopa

  • Gofal Personol

  • Materion cyllidebu ac ariannol

  • Iechyd a meddyginiaeth

  • Gohebiaeth a llenwi ffurflenni

  • Gweithgareddau Cymdeithasol a gwyliau

  • Sgiliau byw bob dydd

  • Penodiadau

Y Gymorth a ddarparwn

Ein Cartrefi Gofal Preswyl Eraill

bottom of page