top of page
17yorkave_edited_edited.jpg

Croeso i 17 York Avenue

AVENUE YORK

PRESTWICH

MANCHESTER

M25 0FZ

Mae York Avenue yn gartref gofal preswyl gyda phedair ystafell wely.

 

Mae hwn yn dŷ kosher yng nghanol y Gymuned Iddewig, o fewn mynediad hawdd i amrywiol Synagogau, llwybrau bysiau ac ardaloedd siopa, gyda staff 24/7 a chael ystafell / swyddfa cysgu i mewn.

 

Mae lolfa gymunedol, cegin (gyda dau sinc), ystafell fwyta ac ystafell ymolchi, gyda gardd gefn fach.

 

Ein Cefnogaeth

Support_edited_edited.png

Rydym yn darparu cefnogaeth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i oedolion ag anableddau dysgu a / neu faterion iechyd meddwl,

wrth annog pob unigolyn i gyflawni ei botensial, ei freuddwydion a'i ddymuniadau ac i fod yr un mor annibynnol

fel y gallant.

Rydym yn darparu cefnogaeth gyda
  • Siopa

  • Gofal Personol

  • Materion cyllidebu ac ariannol

  • Iechyd a meddyginiaeth

  • Gohebiaeth a llenwi ffurflenni

  • Gweithgareddau Cymdeithasol a gwyliau

  • Sgiliau byw bob dydd

  • Penodiadau

cqc.png

Graddfa gyffredinol CQC

Da

21ain Mawrth 2019

Cartrefi Gofal Preswyl Eraill

bottom of page