top of page
Candies Out the Jar

Clwb 150

Ein Tynnu Misol

Gwobr 1af
£25
2il Wobr
£10

Croeso I 150 o Draw Misol Clwb

 

Pan fyddwch chi'n chwarae Loteri Clwb150, rydych chi mewn gwirionedd yn cefnogi gwasanaethau Cymunedol a Phreswyl Allgymorth, un o sefydliad elusennol ein gwlad.

 

Mae allgymorth mewn gwirionedd yn darparu cefnogaeth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i oedolion ag anabledd dysgu a / neu iechyd meddwl tymor hir, sy'n byw naill ai yn eu cartrefi eu hunain neu yn ein gwasanaethau preswyl.

 

Mae popeth y mae'r Clwb 150 yn ei wneud er budd yr oedolion bregus hynny. Mae'r Clwb 150 yn gweithio ochr yn ochr â Gwasanaethau Cymunedol a Phreswyl Allgymorth i ddarparu gwasanaethau gwella y tu hwnt i'r Gronfa Allgymorth.

 

Sut mae'n gweithio:

 

Ar ôl i chi wneud eich taliad o £ 12.00, byddwn yn anfon dilyniant rhif atoch, a fydd yn cael ei gynnwys yn y raffl ar ddiwedd pob mis.

 

Bydd enwau enillwyr gwobrau yn cael cyhoeddusrwydd ar wefan allgymorth, cylchlythyrau ac ar gyfryngau cymdeithasol ddiwedd y mis.

 

Mae gan bob raffl fisol y gwobrau canlynol:

  • Gwobr gyntaf £ 25.00

  • Ail Wobr £ 10.00

 

Ym mis Medi bob blwyddyn mae Grand Draw ychwanegol gyda'r wobr yn £ 100.00 ac mae'r raffl fisol hefyd yn digwydd, gan roi tri chyfle i chi ennill yn y mis hwnnw.

 

Am fanylion pellach cysylltwch â:

 

Sut i ddod yn aelod

Mae'r weithdrefn aelodaeth yn syml iawn. Os oes gennych ddiddordeb i gymryd rhan yn y Lucky Draw, lawrlwythwch y Ffurflen Gais , ei llenwi a'i hanfon ati

 

 

Nid ydym yn gwybod a ydych chi'n hapus i gyhoeddi'ch enw ar y cyfryngau cymdeithasol ai peidio. Felly lawrlwythwch a chwblhewch y Ffurflen Cydsynio i nodi eich caniatâd neu wrthod i'ch enw gael ei ddatgelu. Dylid dychwelyd y ffurflen hon gyda'ch ffurflen gais 150 Clwb.

 

Diolch yn fawr am gefnogi Allgymorth.

Rhif Lwcus

01 06 14 35 49 57

Enillwyr lwcus

Norman Shaw

Bev Shaw

Enillwyr Lwcus y Mis hwn

bottom of page