top of page
Usługi domowe

Outreach zapewnia szeroki zakres usług wszystkim osobom, które pozostają we własnym domu w ramach swojej społeczności, oferując wsparcie w różnych dziedzinach. Nacisk kładziony jest na pomoc i wspieranie ludzi w prowadzeniu stylu życia i rutynowych czynności, które wybrali iz którymi się zapoznali.

Obecnie wspieramy wiele osób mieszkających niezależnie w sześciu różnych domach pomocy społecznej w rejonach Prestwich, Whitefiled i Bury.

Nasze Usługi

Nasze domy wspólnotowe

Sandwhiches_edited.jpg

 

Obecnie wspieramy wiele osób żyjących niezależnie dzięki ...

  • Wsparcie 1: 1 przez tyle godzin, ile potrzeba.

  • Usypianie / budzenie.

  • Grupy wypoczynkowe.

  • Centrum dzienne.

  • Jednodniowe wycieczki.

bottom of page