top of page
שירותי בית

הסברה מספקת מגוון רחב של שירותים לכל הפרטים השוהים בביתם בקהילה שלהם ומציעים תמיכה במגוון תחומים. ההתמקדות היא לעזור ולתמוך באנשים לעקוב אחר אורח החיים והשגרה שהם בוחרים והכירו.

אנו תומכים כיום במספר אנשים המתגוררים באופן עצמאי בשישה בתי קהילה שונים באזור פרסטוויץ ', וויטפילד ובורי.

השירותים שלנו

בתי הקהילה שלנו

Sandwhiches_edited.jpg

 

אנו תומכים כיום במספר אנשים החיים באופן עצמאי עם ...

  • 1: 1 תמיכה לכמה שיותר שעות.

  • שינה / התעוררות.

  • קבוצות פנאי.

  • מרכז יום.

  • טיולי יום.

bottom of page